Bài viết

Ngày 30/9 khởi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Mai Sơn - Quốc lộ 45


Giá bán :
Bộ GTVT vừa phát đi công văn hỏa tốc số 9678/BGTVT-VP…
cao-toc-phan-thiet-dau-giay-khoi-cong-vao-thang-9

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khởi công vào tháng 9


Giá bán :
Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khởi công vào tháng…

Cấp bách xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây


Giá bán :
Cấp bách xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu…

Duyệt giá bồi thường đất để xây dựng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây


Giá bán :
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định phê…